قانون امور گمرکی

/ مه 26, 2018 / بدون دیدگاه / در خبرها / توسط

تصویب نامه هیات وزیران – شماره:۳۸۵۸۲/ ت ۱۹۷۸

ماده شماره : ۱

توضیحات کامل: اصطلاحات به کار برده شده در قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران – که از این پس در این آیین‌نامه، قانون نامیده میشود-در این آیین‌نامه به شرح زیر تعریف میگردند:
الف. اظهارنامه عبور خارجی: عبارت است از برگه‌ای(فرمی) چاپی که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران چاپ شده و جهت اظهار کالاهای عبوری خارجی مورد استفاده قرار میگیرد.
ب. اظهارنامه اجمالی کالای عبوری: عبارت است از برگه‌ای(فرمی) چاپی جهت اظهار اجمالی کالا که در بدو ورود آن توسط هدایت کننده وسیله حمل یا نماینده شرکت حمل و نقل و یا نماینده راه‌آهن به گمرک یا بندر یا فرودگاه حسب مورد تسلیم میگردد.
پ. اظهار کالای عبوری: عبارت است از ذکر اوصاف و مشخصات کامل کالا در اظهارنامه تسلیمی که جهت عبور خارجی کالا به گمرک ارائه میگردد.
ت. اظهار اجمالی کالای عبوری: عبارت است از ذکر مشخصات کلی کالا که در اظهارنامه اجمالی به گمرک یا بندر ارایه گردد.
ث. ترخیصیه کالای عبوری: عبارت است از سند حواله تحویل کالا به صاحب آن یا عبور دهنده که از سوی متصدی حمل و یا نماینده وی به عنوان گمرک، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط صادر میگردد.
ج. پروانه عبور خارجی: عبارت است از نسخه دوم اظهارنامه عبور خارجی که توسط ادارات گمرک تایید و صادر میگردد.
چ.بارنامه: سندی است مبین مالکیت کالا که حمل کننده یا نماینده وی پس از وصول کالا صادر مینماید و حاکی از حمل کالای معینی از یک نقطه (مبداحمل) به نقطه دیگر (مقصدحمل) با وسیله حمل مورد توافق (کشتی، کامیون، قطار، هواپیما یا ترکیبی از آنها) در مقابل کرایه حمل معین میباشد.
ح.داده‌های الکترونیکی: عبارت است از متن یا پرونجای (فایل) اطلاعاتی که از طریق شبکه‌های رایانه‌ای یا دیسک نوری یا فلاپی دیسک به منظور تسریع در امور جاری عبور کالا تحت استاندارد و نمونه (فرمت) شناخته شده بین‌المللی همراه با اعمال سیستم امنیتی برروی این گونه پرونجاها (فایلها) و امکان احراز هویت فرستنده و گیرنده تبادل میگردد.
خ. وجه‌الضمان: عبارت است از ودیعه نقدی یا ضمانتنامه بانکی به صورت فردی یا جمعی تضامنی یا بیمه نامه که به منظور تضمین انجام تعهدات گمرکی کالای عبوری از طرف عبور دهنده به گمرک تودیع میشود

ماده شماره : ۲

توضیحات کامل: حمل و نقل کالای عبوری از قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران منحصر به یک وسیله خاص نبوده و حمل آنها با وسایط نقلیه گوناگون اعم از کشتی، کامیون، قطار، هواپیما و لوله یا ترکیبی از آنها ( حمل مرکب ) تحت ضوابط این آیین‌نامه مجاز میباش

ماده شماره : ۳

توضیحات کامل: دستگاههای ذی ربط میتوانند اوراق و اسناد اشاره شده در متن این آیین‌نامه که میتواند به طور الکترونیکی مبادله شود را بپذیرند و این گونه اسناد الکترونیکی دارای ارزش و اعتبار اسناد کاغذی مشابه میباشد

ماده شماره : ۴

توضیحات کامل: گمرک موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اعلام شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در پایانه‌های باربری و ایستگاههای راه آهن و فرودگاههایی که اماکن گمرکی شناخته میشوند در صورت آماده شدن امکانات لازم از قبیل ساختمان و تجهیزات اداری، انبار محوطه، امکانات تخلیه و بارگیری و منازل سازمانی در حد نیاز به پیشنهاد گمرک و تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور نسبت به استقرار پرسنل مورد نیاز در این اماکن اقدام نماید.

ماده شماره : ۵

توضیحات کامل: – عبور کالا از قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران در حدود قراردادها و موافقتنامه‌های منعقد شده بین دولتهای طرفین، تابع همان مقرراتی خواهد بود که در قراردادهای منعقد شده آمده است، مگر آنکه بنابر علل امنیتی و مذهبی ورود آن به کشور ممنوع باشد.

ماده شماره : ۶

توضیحات کامل: فهرست کالاهای ممنوعه حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از تصویب این آیین نامه توسط شورای امنیت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

ماده شماره : ۷

توضیحات کامل: – عبور دام و نبات و مواد و محصولات خام دامی و نباتی که به موجب قانون نیاز به اخذ مجوز قرنطینه دامی و نباتی دارد، منوط به اخذ مجوز یاد شده است . فهرست کالاهایی که نیاز به اخذ قرنطینه دامی و نباتی دارد ، توسط سازمانهای ذی ربط، تنظیم و ضمن اعلام به سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور، جهت اطلاع عبور دهندگان کالا منتشر میشود

ماده شماره : ۸

توضیحات کامل: برای عبور مواد شیمیایی ، منفجره و مخدر زیر، نیاز به اخذ مجوز از دستگاههای نام برده شده ذیل میباشد.
الف – عناصر شیمیایی رادیواکتیو : پرومتیوم، پولونیوم، استات، رادون، فرانسیوم، رادیوم، اکتینیوم، پروتاکتینیوم، نپتونیوم، آمریسیوم و سایر عناصر با شماره اتمی بالاتر.
همچنین سایر مواد رادیواکتیو طبق فهرستی که سازمان انرژی اتمی ایران اعلام مینماید از سازمان یادشده.
ب – دینامیت و سایر مواد قابل انفجار مانند فتیله، چاشنی، کپسولهای قابل انفجار و آتش زا از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
ج – مواد مخدر و مواد سمی و ساکارین و مواد ساکارین دار و بلودومتیلن که مصرف پزشکی داشته باشد از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(اداره کل نظارت بر مواد مخدر)

ماده شماره : ۹

توضیحات کامل: وزارتخانه‌های کشاورزی و جهادسازندگی موظفند جهت عبور کالاهای خارجی که نیاز به قرنطینه و صدور مجوز دارند با استقرار امکانات مورد لزوم در مرزهای مجاز کشور در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به صدور مجوز لازم اقدام نمایند

ماده شماره : ۱۰

توضیحات کامل: عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران منوط به سپردن وجه‌الضمان به شرح زیر خواهد بود:
الف – در مورد کالاهای مجاز مبلغی معادل حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارضی که به واردات قطعی آن کالا تعلق میگیرد.
ب – در مورد کالای مجاز مشروط و ممنوع‌الورود مبلغی معادل حقوق گمرکی، سود بازرگانی ، عوارض و سه برابر ارزش کالا

ماده شماره : ۱۱

توضیحات کامل: وسایط نقلیه خارجی اعم از کامیون، اتوبوس، مینیبوس، لکوموتیو و وسایط نقلیه ریلی بدون بار و مسافر و سواری که به عنوان یک محموله عبوری با نیروی محرکه خود قلمرو کشور را عبور مینمایند و فاقد مدارک معتبر بین‌المللی عبور میباشند در صورتی که توسط یکی از شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی ایرانی مجاز اظهارگردند از لحاظ سپردن وجه‌الضمان تابع مقررات کالاهای عبوری میباشند

ماده شماره : ۱۲

توضیحات کامل: – کلیه سازمانهایی که مسؤول انجام عملیات یا تشریفات عبور کالاهای خارجی هستند از قبیل ادارات گمرک ، بنادر، پایانه‌ها، ایستگاههای راه‌آهن، فرودگاهها و بانکها موظفند امور مربوط را در یک بخش یا دایره‌ای جدا از سایر بخشها و دوایر دیگر متمرکز نموده به طوری که انجام تشریفات عبور خارجی کلا در همان بخش یا دایره در اسرع وقت و بدون وقفه امکان‌پذیر با

ماده شماره : ۱۳

توضیحات کامل: تکمیل یا تغییر بسته‌بندی در مورد کالاهای عبوری خارجی و همچنین نمونه برداری از آن بنا به درخواست کتبی صاحب کالا یا عبوردهنده بدون آنکه ماهیت کالا تغییر نماید در محوطه‌های گمرکی با نظارت مستمر گمرک مجاز میباشد. در این قبیل مواقع در صورتمجلسی که به امضای نمایندگان گمرک و عبور دهنده حسب مورد میرسد، وقوع امر به طور تفصیلی قید و ضمیمه اسناد عبور میشود

ماده شماره : ۱۴

توضیحات کامل: ادارات گمرک و سازمانهای ذی ربط درخواست کتبی صاحب کالا یا عبوردهنده را مبنی بر تخلیه کالا در اماکن و محوطه‌های گمرکی یا انتقال کالا از کانتینر به کامیون یا واگن یا هواپیما و بالعکس را قبول مینمایند

ماده شماره : ۱۵

توضیحات کامل: در صورت ضرورت وضع هرگونه عوارض بر کالاهای عبوری خارجی، سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور موضوع را بررسی و با توجه به شرایط زمانی و مکانی و عمل متقابل سایر کشورها نسبت به کالاهای عبوری مربوط به جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد لازم را در خصوص وضع عوارض به شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به منظور تصویب به هیات وزیران ارایه مینماید

ماده شماره : ۱۶

توضیحات کامل: – کلیه سازمانهایی که در امر عبور کالا وظیفه‌ای بر عهده آنها مقرر شده است از جمله پستهای قرنطینه دامی و نباتی، نیروی انتظامی و غیره موظفند ضمن فراهم نمودن امکانات لازم ساعت کاری خود را با ساعت کاری ادارات گمرک مرزی مربوط هماهنگ کنند و در صورت ضرورت به صورت شبانه‌روزی فعالیت نمایند

ماده شماره : ۱۷

توضیحات کامل: اداره گذرنامه مکلف است گذرنامه و دفترچه خروجی مربوط به رانندگان ایرانی متقاضی فعالیت در خطوط بین‌المللی را پس از درخواست شرکت حمل‌ و نقل بین‌المللی که قبلا توسط سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور به آن اداره معرفی شده است حداکثر ظرف هفت روز کاری صادر نمایند

ماده شماره : ۱۸

توضیحات کامل: رانندگان کامیونهای حامل کالای عبوری خارجی موظفند در مسیرهای عبور کالا که توسط سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور با هماهنگی وزارت کشور تعیین و اعلام میگردد تردد نمایند.

ماده شماره : ۱۹

توضیحات کامل: چنانچه برای نیروی انتظامی مستقر در پاسگاههای طول مسیر عبور کالا ظن قوی قاچاق نسبت به محموله عبوری وجود داشته باشد یا با فک مهر و موم( پلمپ) کامیون یا کانتینر یا هرگونه دخل و تصرف در کالای عبوری مواجه گردد، فک مهر و موم(پلمپ) و بازرسی محموله صرفا با حضور نماینده گمرک و تنظیم صورتمجلس امکان پذیر میباش

ماده شماره : ۲۰

توضیحات کامل: چنانچه کالای عبوری خارجی بصورت مستقیم از مرزهای زمینی و بدون انجام عملیات تخلیه و بارگیری ، از گمرک عبور نماید یا توسط وسایل حمل به یکی از بنادر یا ادارات گمرک وارد و به صورت یکسره به وسائط حمل دیگر بارگیری و خارج گردد مشمول پرداخت حق بیمه محلی نمیباشد .در این گونه موارد در صورت ورود خسارت به کالا مسئولیتی برعهده گمرک نمی باشد .

ماده شماره : ۲۱

توضیحات کامل: در صورتی که کالای عبوری خارجی در اماکن و محوطه‌های گمرکی و بندری تخلیه و برای آن قبض انبار صادرگردد مشمول پرداخت حق بیمه مقرر برای کالاهای وارداتی به گمرک میباشد

ماده شماره : ۲۲

توضیحات کامل: هزینه های تخلیه و بارگیری و انبارداری محمولات عبوری طبق تعرفه‌ای که بنا به پیشنهاد شورای عالی ترابری کشور و تصویب هیات وزیران یا شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی حسب مورد با رعایت ماده (۳۰) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب ۱۳۷۳ – وضع خواهد شد ، دریافت میگردد

ماده شماره : ۲۳

توضیحات کامل: کالاهای عبوری خارجی درصورت تخلیه در ادارات گمرک ورودی به مدت پنج روز از پرداخت هزینه انبارداری معاف میباشند

ماده شماره : ۲۴

توضیحات کامل: مدت توقف قانونی کالاهای عبوری خارجی در اماکن و محوطه‌های گمرکی کشور چهارماه تمام میباشد که ابتدای آن از تاریخ تسلیم اظهارنامه اجمالی کالای عبوری و فهرست کل بار (مانیفست) یا تاریخ صدور قبض انبار مربوطه میباشد

ماده شماره : ۲۵

توضیحات کامل: کالای فاسد شدنی که پس از تخلیه در مجاورت هوای آزاد و شرایط عادی به طور معمول ضایع یا فاسد میشود یا عرفا شروع به فساد یا تغییر شکل میدهد و کالایی که نگهداریاش ایجاد خطر میکند و همچنین حیوانات زنده باید بلافاصله از گمرک عبور داده شود در غیر اینصورت گمرک یا بندر هیچ گونه مسئولیتی در قبال ضایع یا فاسد شدن یا نگهداری آنها نداشته و حسب مورد یا اخطار قبلی کالا متروکه تلقی میگردد

ماده شماره : ۲۶

توضیحات کامل: کالای عبوری خارجی میتواند به طرق زیر از قلمرو کشور عبور داده شود:
الف – عبور مستقیم از قلمرو جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور .
ب – حمل ترکیبی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور .
پ – نگهداری درمناطق حراست شده یا اماکن گمرکی و ترتیب حمل تدریجی یا کلی آنها به خارج از کشور .

ماده شماره : ۲۷

توضیحات کامل: عبوردهنده باید اظهارنامه کالای عبوری را در سه نسخه تنظیم و به همراه اسناد مورد لزوم به گمرک ارایه نماید

ماده شماره : ۲۸

توضیحات کامل: گمرک پس از اخذ اظهارنامه و انجام تشریفات مربوط همزمان پروانه عبور را امضا و مهر نموده و به عبوردهنده ارایه میکند

ماده شماره : ۲۹

توضیحات کامل: – مدارک لازم برای الصاق به اظهارنامه عبور کالا عبارتند از:
الف – کالای وارد شده از طریق جاده :

 1. سی ام آر (در صورت تسلیم تصویر ارایه اصل به گمرک عبوردهنده، جهت تطبیق و تایید الزامی است.)
 2. تصویر سیاهه خرید(فاکتور.)
 3. تصویر فهرست عدل‌بندی در صورت یکنواخت نبودن کالا.

ب – کالاهای وارد شده از طریق دریا :

 1. یک نسخه رونوشت از بارنامه.
 2. ترخیصیه کالای عبوری.
 3. تصویر سیاهه خرید(فاکتور.)
 4. تصویر فهرست عدل‌بندی در صورت یکنواخت نبودن کالا.

پ – کالاهای وارد شده از طریق راه‌آهن :

 1. بارنامه یا تصویری از آن که به تایید شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد.
 2. تصویر سیاهه خرید .
 3. تصویر فهرست عدل‌بندی در صورت نیاز.

ت – کالاهای وارد شده از طریق هوا :

 1. بارنامه هوایی یا تصویر تایید شده آن توسط شرکت هواپیمایی مربوط یا کارگزاران آن.
 2. تصویر سیاهه خرید .
 3. تصویر فهرست عدل‌بندی در صورت نیاز

ماده شماره : ۳۰

توضیحات کامل: پذیرش یک اظهارنامه برای عبور محمولات یک بارنامه در صورت گوناگون بودن نوع کالا، همچنین پذیرش یک اظهارنامه برای عبور محمولات یک وسیله حمل موضوع چند بارنامه ، بلامانع است

ماده شماره : ۳۱

توضیحات کامل: انجام تشریفات عبور کالاهای خارجی از قلمرو کشور در اولین گمرک مجاز ورودی صورت میگیر

ماده شماره : ۳۲

توضیحات کامل: در مواردی که محمولات عبوری خارجی در اماکن و محوطه‌های گمرکی تخلیه میشود، ارایه قبض انبار و اسناد مندرج در ماده (۲۹) این آیین‌نامه بر حسب مورد جهت انجام تشریفات عبور کالای خارجی ضروری است

ماده شماره : ۳۳

توضیحات کامل: – محمولات عبوری خارجی نیاز به اخذ نظر آزمایشگاه و مجوز استاندارد ندارند

ماده شماره : ۳۴

توضیحات کامل: کانتینرهای حامل کالای عبوری خارجی به عنوان ظرف کالا محسوب و نیازی به اظهار جداگانه ندارد ولی شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی میتوانند در بدو ورود به منظور تسهیل گردش این کانتینرها(ورود و خروج مکرر) برای کانتینر درخواست صدور پروانه ورود موقت بنمایند و گمرک مکلف به پذیرش آن میباشد

ماده شماره : ۳۵

توضیحات کامل: در خصوص محمولات یکنواختی که تخلیه آنها به علت بالا بودن مقدار و حجم محموله به طول میانجامد، قبول اظهارنامه موکول به خاتمه عملیات تخلیه نمیباشد و عبوردهنده میتواند برای این‌گونه محمولات به محض ورود، اظهارنامه تسلیم و نسبت به انجام تشریفات گمرکی اقدام نمای

ماده شماره : ۳۶

توضیحات کامل: هرگاه مشاهده شود که کالاهایی که به منظور عبور از قلمرو کشور به گمرک ورودی اظهار گردیده است وجود نداشته یا کسر میباشد صورتمجلس تنظیم و اظهارنامه تسلیمی و پروانه عبور بر آن اساس تصحیح و کالا عبور داده میشو

ماده شماره : ۳۷

توضیحات کامل: گمرک ورودی با هماهنگی و کسب نظر سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور با توجه به طول مسافت، چگونگی راه، فصول سال و نوع وسیله، مهلتی را برای حمل کالای عبوری از گمرک ورودی تا گمرک خروجی یا گمرک مقصد داخل کشور تعیین و در پروانه عبور قید مینماید

ماده شماره : ۳۸

توضیحات کامل: پروانه عبور باید در طول مسیر عبور همراه وسیله نقلیه حامل کالای عبوری خارجی باشد

ماده شماره : ۳۹

توضیحات کامل: به هنگام ورود کالای عبوری خارجی به گمرک خروجی یا مقصد در داخل کشور ، عبور دهنده یا نماینده وی باید پروانه عبور یا تصویری از آن را که به ترتیب مقرر در ماده (۳۸) این آیین‌نامه گواهی شده است ، همراه با وسیله حامل کالا به گمرک مقصد در داخل کشور یا خروجی تسلیم نماید

ماده شماره : ۴۰

توضیحات کامل: گمرک خروجی یا مقصد پس از بررسی اجمالی و اطمینان از صحت مهرو موم (پلمپ) و عنداللزوم تطبیق مشخصات ظاهری کالا با مندرجات پروانه یا تصویر گواهی شده آن ، اجازه خروج از مرز یا تخلیه را صادر مینماید

ماده شماره : ۴۱

توضیحات کامل: پس از خروج یا تخلیه کالا درگمرک مقصد در داخل کشور یا خروجی، گمرک مزبور بلافاصله مراتب را در ظهر پروانه عبور یا تصویر گواهی شده آن تأیید ، امضا و مهمور نموده و پس از ثبت در دفاتر مربوط و نگهداری آن ، مراتب را از طریق دورنگار یا سایر وسایل مخابراتی ، الکترونیکی ، ماهواره‌ای و رایانه‌ای به گمرک ورودی اعلام و رونوشت آن را به عبور دهنده یا نماینده وی تسلیم مینماید .در هرحال تصفیه نهایی منوط به ارایه اصل پروانه عبور خارجی میباشد

ماده شماره : ۴۲

توضیحات کامل: گمرک صادر کننده پروانه عبور خارجی باید به محض دریافت تأییدیه نهایی گمرک مقصد در داخل کشور یا گمرک خروجی مبنی بر ورود و تحویل یا خروج کالای عبوری تعهدات عبور دهنده را خاتمه یافته تلقی و وجه‌الضمان مربوط را مسترد یا تصفیه نماید

ماده شماره : ۴۳

توضیحات کامل: در مواقعی که گمرک مقصد داخلی یا گمرک مرز خروجی با فک مهر و موم (پلمپ) یا احتمال دخل و تصرف مواجه میشود باید با حضور هدایت کننده وسیله حمل (راننده) و نماینده عبور دهنده به بازرسی کالا پرداخته و آن را با پروانه عبور تطبیق دهد و در صورتیکه سوءنیت و مغایرتی احراز نشود اجازه خروج کالا یا تخلیه صادر ، و در غیر اینصورت رسیدگی و وفق مقررات عمل خواهد شد .

ماده شماره : ۴۴

توضیحات کامل: هرگاه مهر وموم (پلمپ) گمرکی عمدا شکسته شده باشد و دخل و تصرف در کالای عبوری خارجی شده باشد با مرتکب یا مرتکبین طبق قانون راجع به مجازات قاچاق رفتار میشود . به علاوه چنانچه این عمل مستوجب کیفر دیگری بر طبق مقررات قانونی باشد مرتکب یا مرتکبین به همان کیفر نیز خواهند رسید

ماده شماره : ۴۵

توضیحات کامل: چنانچه محکومیت اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف دادگاه ذیصلاح قطعیت یابد و به موجب قوانین و مقررات جاری کشور ، مرتکب یا مرتکبین مستوجب محدودیت و یا محرومیتهای دیگری هم باشند با آنان طبق مقررات اخیر نیز رفتار خواهد شد .

ماده شماره : ۴۶

توضیحات کامل: رانندگان وسایط نقلیه حامل کالای عبوری خارجی موظفند کالای مورد حمل را عینا بدون هرگونه دخل و تصرفی در مهلت مقرر در پروانه عبور به گمرک مقصد داخلی یا گمرک خروجی حمل نمایند .

ضمیمه ۱

ماده شماره : ۱

توضیحات کامل: ترانزیت خارجی کالا عبارت است از سلسله مراحلی است که طی آن کالایی از مبادی خارجی به مقصد کشور ثالث و یا نگهداری آن در مناطق حراست شده و ترتیب حمل تدریجی آن به تقاضای صاحب کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران از یک نقطه مرزی کشور وارد و مالا از همان نقطه یا از دیگر نقاط مرزی کشور خارج میگ

ماده شماره : ۲

توضیحات کامل: به منظور انتظام امور ترانزیت کشور و برقراری تسهیلات لازم در توزیع منطقی کالاهای ترانزیتی و تحصیل عایدات حاصل از این انتظام ، هریک از پایانه‌های باربری، ایستگاههای راه‌آهن و فرودگاهها که بر حسب تقاضای وزارت راه و ترابری و تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه، محوطه‌های گمرکی شناخته میشود،گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به ایجاد تسهیلات در مناطق فوق اقدام نماید

ماده شماره : ۳

توضیحات کامل: – ترانزیت خارجی کالاهایی که به کشور وارد میگردند در حدود قراردادها و موافقت‌نامه‌های منعقده بین دولتهای طرفین، نیاز به کسب هیچگونه مجوزی ندارند، مگر اینکه بنابر علل امنیتی و مذهبی ورود آنها به کشور ممنوع باشد.

ماده شماره : ۴

توضیحات کامل: کالاها و کانتینرهای حامل کالا که تحت عنوان ترانزیت خارجی از کشور عبور میکنند، جزو واردات و صادرات قطعی محسوب نمیگردند و از پرداخت حقوق گمرکی، سودبازرگانی و عوارض معاف است لکن مشمول پرداخت هزینه‌های گمرکی و عملیاتی خواهند بود، مگر اینکه در موافقت‌نامه ترانزیتی بین دولت با کشورهای دیگر یا موافقت‌نامه‌های گمرکی و حمل و نقل بین‌المللی، مقررات خاصی برای آنها تعیین شده یا بشود که در این صورت کالای ترانزیتی تابع همان مقرراتی خواهد بود که در موافقت‌نامه‌های مربوط تعیین شده ا

ماده شماره : ۵

توضیحات کامل: کلیه کالاهای ترانزیت خارجی که توسط شرکتهای سهامی حمل‌ونقل بین‌المللی ایرانی دارای مجوز فعالیت از وزارت راه‌ و ترابری حمل میگردند، از نظرسپردن وجه‌الضمان در حکم کالای مجاز تلقی شده، تضمین بانکی و یا ضمانت‌نامه‌های تضامنی بانکی شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی و یا بیمه‌نامه‌های معتبر بجای وجه‌الضمان ترانزیت پذیرفته

ماده شماره : ۶

توضیحات کامل: هرگاه کالای ترانزیت خارجی تا پایان مدت اعتبار پروانه به گمرکات خروجی تحویل و یا از مرزهای کشور خارج شود، ترانزیت خاتمه یافته تلقی گردیده و گمرک مکلف به تسویه تضمین دریافتی خواهد بود.

ماده شماره : ۷

توضیحات کامل: گمرکات و سازمانهای ذیربط مکلفند انبار و محوطه‌های کافی و مناسب جهت تخلیه و نگهداری کالاهای خارجی با دریافت هزینه‌ها، طبق مقررات مربوطه تخصیص دهند، تغییرات بسته‌بندی و یا تکمیل کالاهای ترانزیتی با نظارت مقامات گمرکی امکان‌پذیر خواهد بود

ماده شماره : ۸

توضیحات کامل: کانتینرهای حامل کالا به عنوان محفظه تلقی و از پرداخت سود و عوارض گمرکی صرفا به ثبت آمار ورود و خروج، آنها اقدام مینماید

ماده شماره : ۹

توضیحات کامل: کانتینرهایی که با پلمپ اولیه وارد میگردند بدون نیاز به ارزیابی محتویات توسط سرویس ارزیابی و در خروج، از گمرک فقط با مطابقت اسناد و اظهارنامه با الصاق پلمپ اضافی گمرک ، با صدور پروانه ترانزیت میگردند

ماده شماره : ۱۰

توضیحات کامل: در مواردی که تعهد حمل کالای ترانزیتی با کانتینر، تا مبادی ورودی است ، گمرکات و سازمانهای ذیربط موظفند تسهیلات لازم، جهت تخلیه کالا در اماکن گمرکی و یا انتقال کالا از کانتینر به کامیون و یا واگن و یا هواپیما را فراهم نمایند.

ماده شماره : ۱۱

توضیحات کامل: حتیالمقدور قبل از تخلیه کالا از وسیله‌ حمل ، گمرک با قبول اظهارنامه به ضمیمه اسناد و ترخیصیه، در انجام عملیات ترانزیت تسریع و ضمن اخذ تعهد از شرکت حمل، تشریفات اداری و حسابداری را به بعد از خروج کالا از گمرکات و بنادر موکول مینماید

ماده شماره : ۱۲

توضیحات کامل: – وضع هرگونه عوارض به کالاهای ترانزیتی به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترابری و تصویب هیات وزیران خواهد بود

ماده شماره : ۱۳

توضیحات کامل: – به منظور استفاده هرچه بیشتر از ناوگان حمل و نقل کشور و در صورت نیاز به استفاده از وسائل نقلیه خارجی جاده‌ای جهت ترانزیت کالا از کشور، آئین‌نامه مربوطه با پیشنهاد وزارت راه و ترابری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده شماره : ۱۴

توضیحات کامل: وزارت راه و ترابری موجبات انعقاد قراردادهای دوجانبه و اعمال همکاریهای منطقه‌ای که در تسهیل ترانزیت موثر است را فراهم خواهد نمود

ماده شماره : ۱۵

توضیحات کامل: – وزارت راه و ترابری نسبت به ایجاد هماهنگی بین مقررات ترانزیت کشوربا ضوابط جاری حمل و نقل بین‌المللی را از طریق پیوستن به موافقت‌نامه‌های بین‌المللی ، ارتباط با سازمانهای جهانی و ترویج حمل و نقل کانتینری و چندوجهی اقدام خواهد نمود.

ماده شماره : ۱۶

توضیحات کامل: تردد کامیونهای تحت پوشش کارنه‌تیر، در کشور نیازی به ارائه کارنه دوپاساژ نداشته و جهت تردد وسائل نقلیه فاقد کارنه‌تیر، تعهد کتبی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ایرانی دارای مجوز از وزارت راه و ترابری حمایت، مینماید

ماده شماره : ۱۷

توضیحات کامل: به منظور هماهنگی و یکنواختی ضوابط ترانزیت کالاهای نباتی و دامی، وزارتین جهادسازندگی و کشاورزی میبایست در اسرع وقت تفاهمات لازمه با کشورهای در طول مسیر را به عمل آورند.

ماده شماره : ۱۸

توضیحات کامل: وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و کشاورزی موظفند پستهای قرنطینه دامی و نباتی در محل گمرکات مبادی ورودی و خروجی دائر نموده و کلیه امور مربوط به قرنطینه در آن پستها انجام پذیرد.

ماده شماره : ۱۹

توضیحات کامل: گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران میبایست، موجبات ترانزیت کالاهای تحت پوشش کارنه‌تیر، در کلیه مبادی ورودی و خروجی گمرکات داخلی را فراهم نمایند.

ماده شماره : ۲۰

توضیحات کامل: بانک مرکزی جمهروی اسلامی ایران مکلف است حمایت های مالی و اعتباری از شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی ایرانی که در امر ترانزیت فعال میباشند بعمل آورد

ماده شماره : ۲۱

توضیحات کامل: اداره گــذرنامه مکلف است، گــذرنـامه و دفتـرچه خروجی مربوط به راننـدگان ایرانی که در خطوط بین‌المللـــی به جابجائی کالاهـای ترانزیتی فعالیت مینمایند را ظــرف مهلـت مقرر، با پیشنهاد و تایید سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه صادر نماید

ماده شماره : ۲۲

توضیحات کامل: نیروی انتظـامی جمهوری اسلامی ایران موظف اســت، ظرف مهلت مقرر، با رعایت قوانـین و مقررات مربوطه، نسـبـــت به صـــدور گواهینـــامه بین‌المللـی پلاک ترانزیت و دفتـــرچه مالکیت، بـــرای رانـنـــدگان و کامیونهـــائی که قصـــد فعالیت در خطوط بین‌المللی دارند، با پیشنهاد سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور صادر نماید

ماده شماره : ۲۳

توضیحات کامل: سازمان حمل و نقل و پایانه‌ها با توجه به موقعیت زمانی و مکانی، مسیرهای مشخصی را با هماهنگی وزارت کشور جهت ترانزیت جاده‌ای تعیین و نیروی انتظامی موظف است، کنترلهای لازم را به عمل آورد

ماده شماره : ۲۴

توضیحات کامل: هزینه اجرایی این قانــون از محل درآمدهای حاصله، موضوع این قانون تامین میگردد

ماده شماره : ۲۵

توضیحات کامل: از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو میگرد

ماده شماره : ۲۶

توضیحات کامل: – شرایط عمــومی اظهار و انجام تشریفــات گمـرکی و اسنـادی که بـاید ارائــه گــردد و سایرامور مربوطه با رعایت حداکثـــر تسهیلات در آئین‌نامه اجرائی این قانون که حداکثر ظرف مهلت سه ماه از تصویب این قانون توسط وزارتخانه‌های راه و ترابری، امور اقتصادی و دارائیوکشورتهیه وبه‌تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین میگردد

ضمیمه ۲

ماده شماره : ۱

توضیحات کامل: از تاریخ تصویب این قانون در مورد کلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ ، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲، و اصلاحیه بعدی آن مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۵۳، و اصلاح ماده ۱ قانون مزبور مصوب ۱۲/۱۱/۷۳ و این قانون به شرح مواد آتی عمل خواهد شد :

ماده شماره : ۲

توضیحات کامل: به منظور تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی پرونده‌های مربوط به کشفیات قاچاق اعم از کالا و ارز ، اداره‌های مامور و وصول درآمدهای دولت یا سازمانهایی که به موجب قانون مبارزه با قاچاق شاکی محسوب میشوند، در صورت احراز کالا و یا ارز قاچاق مکلفند ، حداکثر ظرف مدت پنج روز نسبت به تکمیل پرونده اقدام و براساس جرایم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط و این قانون به ترتیب ذیل عمل نمایند .
الف – در مواردیکه بهای کالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد، ادارات و سازمانهای ذیربط به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد فقط به ضبط کالا و ارز به نفع دولت اکتفا میکنند .
ب – در مواردیکه بهای کالا و ارز قاچاق از ده میلیون ریال تجاوز کند چنانچه متهم در مرحله اداری حاضر به پرداخت جریمه ، باشد با احتساب دوبرابر بهای آن به عنوان جزای نقدی نسبت به وصول جریمه و ضبط کالا و ارز به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد آمد اقدام و از تعقیب کیفری متهم از حیث حمل قاچاق و شکایت علیه وی صرفنظر میشود .
کلیه متخصصین مذکور در بندهای الف و ب در صورت اعتراض میتوانند حداکثر ظرف مدت دو ماه به مراجع صالح قضایی شکایت نمایند در صورت برائت اصل کالا یا قیمت آن به نرخ روز صدور حکم و معادل ریالی ارز به نرخ رسمی و جزای پرداختی مسترد میگردد . درهرحال اعتراض صاحبان کالا و ارز قاچاق مانع از عملیات اجرایی نسبت به ضبط و اخذ جریمه و فروش و واریز وجوه و سایر اقدامات نخواهد بود .
در صورتی که متهم حاضر به پرداخت جریمه در مرحله بند ب نباشد پرونده متهم جهت تعقیب کیفری و وصول جریمه حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ کشف به مرجع قضایی ارسال میگردد.درصورت اثبات جرم علاوه بر حبس متهم و ضبط کالا و یا ارز، جریمه متعلقه که به هرحال از دوبرابر بهای کالای قاچاق یا ارز کمتر نخواهد بود ، دریافت میگرد

ماده شماره : ۳

توضیحات کامل: حمل کالای قاچاق جرم محسوب شده و مرتکب به شرح ذیل مجازات میشود :
هرگاه اموالی که به موجب قانون قاچاق تلقی میشود ، با هر نوع وسیله نقلیه‌ای حمل شود چنانچه قرائنی از قبیل (جاسازی یا مقدار کالای قاچاق)، حاکی از اطلاع حامل کالای قاچاق وجود داشته باشد وسیله نقلیه توقیف و با حکم مراجع قضائی ، حامل به پرداخت جریمه‌ای تا معادل دوبرابر قیمت کالا محکوم خواهد شد . چنانچه ظرف مدت دو ماه از تاریخ صدور حکم جریمه پرداخت نشود از محل فروش وسیله نقلیه برداشت خواهدشد .

ماده شماره : ۴

توضیحات کامل: مراجع قضایی مکلفند پس از دریافت شکایت حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به صدور حکم اقدام و مراتب را به گمرک یا سایر اداره‌های ذیربط اعلام نمایند

ماده شماره : ۵

توضیحات کامل: سازمان فروش اموال تملیکی مکلف است با دریافت اعلام قطعیت و قابلیت فروش کالا از طرف اداره‌های اجرایی ذیربط حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به فروش و یا تحویل کالا حسب مورد طبق ضوابط اجرایی مصوب اقدام نماید .

ماده شماره : ۶

توضیحات کامل: حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین میکند ، خرید و فروش، حمل یا حواله ارز غیر مجاز برای خروج از کشور ممنوع و در حکم قاچاق میباشد . عین ارز مکشوفه از متخلف یا متخلفین اخذ و به بانک مرکزی یا شعباتی که آن بانک تعیین خواهد کرد به نرخ مصوب دولت فروخته شده و وجوه فروخته شده و وجوه ریالی به حساب موضوع ماده ۷ قانون واریز میشود و با متخلف یا متخلفین براساس مفاد این قانون و قوانین موضوعه رفتار خواهد شد .

ماده شماره : ۷

توضیحات کامل: کلیه اموال و وجوه موضوع قاچاق کالا و کلیه اموالی که ازطریق تخلفات مزبور به دست آمده و یا برای ارتکاب آن تخلفات مورد استفاده باشد اعم از (منقول و غیرمنقول) پس از تعیین تکلیف قطعی مطابق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران میرسد فروخته و ۵۰% از وجوه حاصل از اجرای قانون مزبور برای کاشفین و سازمان‌های کاشف (برطبق قانون) و ۴۰% به حساب خزانه دولت و ۱۰% نیز به امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص خواهد یافت .وجوه حاصل از فروش اموال مزبور و نیز جریمه‌های نقدی که محکومین تخلفات اقتصادی پرداخت مینمایند . به حساب ویژه موضوع تبصره (۵) ماده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی واریز میشود .
نحوه و موارد مصرف وجوه فوق از جمله هزینه‌های جاری ، عملیاتی مبارزه با قاچاق ارز و کالا و تامین هزینه‌های جاری برای فروش کالاهای مکشوفه و نیز حق الکشف مامورین و سازمانهای کاشف و رد قیمت یا اموالی که به حکم محکمه برائت گرفته‌اند توسط هیات وزیران تعیین می گردد

ماده شماره : ۸

توضیحات کامل: اجرای این قانون شامل کلیه مبادی ورودی و خروجی کشور ، اعم از عادی و ویژه (نیروهای مسلح) خواهد بود .

ماده شماره : ۹

توضیحات کامل: مفاد این قانون شامل کلیه پرونده‌های موجود نیز میشود

ماده شماره : ۱۰

توضیحات کامل: از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون فوق ، کلیه قوانین مغایر این قانون لغو میشود .
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و دو تبصره در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه فوق‌العاده روز سه‌شنبه مورخ دوازدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و به تصویب نهایی رسیده است .

ضمیمه ۳

ماده شماره : ۱

توضیحات کامل: در این آیین‌نامه اصطلاحات و واژه‌های اختصاری زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار میرود:
الف – قانون :‌ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۴ – مجمع تشخیص مصلحت نظام.
ب – اداره‌های مامور وصول درآمدهای دولت : هر اداره یا سازمان یا شرکت دولتی که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب سازمانی موظف به وصول درآمدهای دولت میباشد مانند گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی، شرکت دخانیات ایران، شرکت سهامی شیلات ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی.
پ – سازمانهای شاکی : سازمانهایی هستند که به موجب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۴ -، موظف به وصول جریمه و اعلام شکایت و طرح دعوی علیه مرتکبان قاچاق کالا و ارز میباشند.
ت – سازمان کاشف :‌ سازمانی است که به موجب قوانین و مقررات جاری کشور وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به عهده دارد.
تبصره – گمرک جمهوری اسلامی ایران حسب مورد کاشف تلقی میگردد.
ث – مخبر : شخصی است که محل اختفا یا نگهداری کالا و ارز قاچاق یا ارتکاب عمل قاچاق یا شروع به آن را به سازمان کاشف با شرایط زیر گزارش نماید:

 1. گزارش به نحوی باشد که ماموران کشف بتوانند با پیگیری مفاد گزارش اطلاعات لازم را برای شروع عملیات تحصیل نمایند.
 2. گزارش پیش از کشف و یا شروع عملیات به سازمان کاشف واصل و ثبت دفتر مربوط شده باشد.
 3. پیگیری موضوع گزارش منتج به نتایج مثبتی در جهت کشف قاچاق گردیده باشد.
 4. هویت مخبر خواه به صورت ذکر نام و مشخصات و خواه به صورت علایم قراردادی محرمانه ( مانند کد عملیاتی، شماره رمز، نام مستعار و …) برای سازمان کاشف با درج در صورتجلسه بدوی کشف مشخص باشد.
 5. درصورت درخواست مخبر یا اقتضای شرایط عملیاتی، سازمان کاشف مکلف است هویت مخبر را مکتوم نگاه دارد.

ج – کاشف :‌ مامور سازمان کاشف است که راسا یا بر اثر دریافت خبر کالا یا ارز قاچاق یا وقوع و ارتکاب عمل قاچاق را کشف نموده و نام و مشخصات آنان در صورتجلسه بدوی کشف قید شده باشد.
چ – مامور انتظامی : مامور نیروی انتظامی و مامور سایر نیروهای مسلح (تحت امر ناجا) و ماموران وزارت اطلاعات (درارتباط با کشف ارز قاچاق).
ح – بازجو : فرد یا افرادی میباشند که بعد از کشف کالا یا ارز قاچاق مبادرت به جمع‌آوری اطلاعات لازم و تکمیل پرونده ارتکاب عمل قاچاق، شناسایی هویت متهمان و میزان دخالت هریک از آنان در ارتکاب جرم مینمایند.
تبصره – در صورتیکه ادامه بازجویی منجر به کشفیات جدید شود صورتجلسه ثانوی تنظیم شخص بازجو در این مرحله به عنوان کاشف محسوب میشود .

خ – عوامل ستادی : نیروهایی که در تهیه طرحها ، برنامه‌ریزی ، هدایت و نظارت امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سازمان کاشف مؤثر بوده و توسط سازمان ذیربط معرفی میشوند .
د – عوامل اطلاعاتی : فرد یا افرادی از سازمان کاشف که پس از کسب خبر از عوامل ذیربط مبادرت به جمع آوری و پرورش اطلاعات در زمینه کشف کالا یا ارز قاچاق نموده و نسبت به شناسایی متهم و محل نگهداری و اختفای کالا یا ارز اقدام مینمایند .
ذ – صورتجلسه کشف : صورتجلسه‌ای است که حین‌الکشف و یا در اولین فرصت ممکن پس از کشف تنظیم و به امضای کاشف یا کاشفان و نیز صاحبان کالا و ارز قاچاق و یا عاملان حمل میرسد و شامل نوع و مقدار کالا یا مبلغ ارز قاچاق ، زمان و چگونگی کشف یا عملیات منتهی به کشف و مشخصات وسیله حمل میباشد

ماده شماره : ۲

توضیحات کامل: نحوه تعیین بهای کالا و ارز قاچاق
الف – کالای قاچاق ورودی : مبنای محاسبه بهای کالاهای قاچاق ورودی عبارت است از : ارزش سیف براساس قیمت ارز واریزنامه‌ای صادراتی در بورس ، حقوق گمرکی به علاوه سود بازرگانی و عوارض موضوع ماده (۱۵) قانون مقررات صادرات و واردات آن کالاها در زمان کشف که توسط گمرک محاسبه میشود .
ب – کالاهای قاچاق خروجی : مبنای محاسبه بهای کالاهای قاچاق خروجی ، قیمت عمده فروشی کالا در نزدیکترین بازار داخلی در زمان کشف میباشد .
پ – ارز قاچاق : مبنای محاسبه معادل ریالی قاچاق ، قیمت ارز واریزنامه‌ای صادراتی در بورس در زمان کشف ارز قاچاق میباشد

ماده شماره : ۳

توضیحات کامل: اختیار یاد شده در مواردی است که اسناد مثبته دال بر واردات یا صادرات قانونی کالا و ارز از سوی مالک یا حامل ارائه نگردد

ماده شماره : ۳

توضیحات کامل: در مواردی که بهای کالا یا ارز قاچاق در زمان کشف معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد سازمان کشف فقط به ضبط کالا و ارز به نفع دولت اکتفا میکند و عین کالا و ارز مکشوفه را با تنظیم صورتجلسه کشف به اداره مربوط مأمور وصول درآمدهای دولت تحویل میدهد . بدیهی است در صورتیکه اعمال ارتکابی واجد سایر عناوین جزایی باشد سازمان کاشف اقدامات قانونی را اعمال خواهد نمود .

ماده شماره : ۴

توضیحات کامل: چنانچه سازمان کاشف بهای کالا و ارز قاچاق را بیش از ده میلیون ریال تشخیص دهد عین کالا و ارز مکشوفه را ظرف حداکثر (۲۴) ساعت پس از کشف به همراه مالک یا حامل آن ، حسب مورد به اداره مربوطه مأمور وصول درآمدهای دولت تحویل میدهد

ماده شماره : ۵

توضیحات کامل: در مناطقی که گمرک وجود ندارد انجام کلیه امور مربوط به قاچاق کالا (رسیدگی ، ارزیابی و قیمت گذاری ، اعلام جرم ، تحویل و نگهداری کالا و …) برعهده نزدیکترین گمرک محل میباشد

ماده شماره : ۶

توضیحات کامل: در موارد موضوع بند (ب) ماده (۲) قانون ، در صورتی که متهم حاضر به پرداخت جریمه تعیین شده باشد جریمه دریافت و در صورتیکه در بازداشت باشد بلافاصله آزاد میشود و در مواردی که متهم حاضر به پرداخت جریمه تعیین شده باشد ولی امکان پرداخت فوری آن را نداشته باشد سازمان شاکی میتواند از مرجع رسیدگی کننده درخواست تأمین مناسب بنماید

ماده شماره : ۷

توضیحات کامل: در صورت استنکاف متهم یا متهمان از پرداخت جریمه ‌، سازمان شاکی مکلف است ظرف حداکثر (۵) روز اداری از تاریخ کشف کالا و ارز قاچاق ، پرونده متشکله را تکمیل و حسب مورد به مراجع قضایی یا محاکم تعزیرات حکومتی اعزام نماید .

ماده شماره : ۸

توضیحات کامل: در مناطقی که محاکم قضایی (شامل دادگاه انقلاب و عمومی) برای رسیدگی به پرونده‌های قاچاق وجود ندارد تا ایجاد تشکیلات قضایی ، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف است بنا به درخواست سازمانهای شاکی و ابلاغ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق نسبت به تشکیل محاکم تعزیرات حکومتی ، اقدام و طبق قوانین و مقررات رسیدگی نماید

ماده شماره : ۹

توضیحات کامل: در مورد پرونده‌هایی که از سوی سازمانهای شاکی به مراجع قضایی ارجاع میشود مراجع یاد شده مکلفند ظرف یک ماده نسبت به صدور حکم اقدام و مراتب را به سازمان شاکی مربوط اعلام کنند

ماده شماره : ۱۰

توضیحات کامل: درصورتیکه مراجع قضایی ، ظرف مهلت مقرر در قانون ( یک ماه از تاریخ وصول پرونده ) ، مبادرت به صدور حکم ننمایند و سازمان شاکی از سازمان تعزیرات حکومتی درخواست رسیدگی نماید در این صورت سازمان تعزیرات حکومتی پرونده را از شعبه رسیدگی کننده یا سازمان شاکی مطالبه مینماید و شعبه و سازمان شاکی نیز موظف به تحویل آن به سازمان مذکور میباشد و درهرحال مرجع قضایی مجاز به ادامه رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود

ماده شماره : ۱۱

توضیحات کامل: در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی میباشد شعب تعزیرات حکومتی دارای همان اختیاری خواهند بود که مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده‌های مزبور دارند .

ماده شماره : ۱۲

توضیحات کامل: متهمان به قاچاق کالا و ارز در موارد بند ” الف “و قسمت اول بند‌ ” ب “ ماده (۲) قانون درصورت اعتراض میتوانند ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ ضبط کالا و ارز حسب مورد به مراجع قضایی صالح یا محاکم تعزیرات حکومتی که در محل صلاحیت رسیدگی به جرم قاچاق را دارند شکایت نمایند در صورت برائت ، عین کالا و درصورت موجود نبودن کالا ،‌ قیمت آن (به نرخ روز صدور حکم) و معادل ریالی ارز (براساس نرخ واریزنامه‌ای صادراتی در بورس) به علاوه عین مبلغ جریمه پرداختی طبق حکم محکمه ، از محل موجودی حساب (۷۱۲) یا (۸۱۵) خزانه و به نسبتهای مقرر در ماده (۲۵) این آییننامه از سهمیه‌های ذیربط تأمین و از طریق دستگاه اجرایی مربوط به ذینفع حسب مورد مسترد و یا پرداخت میگردد

ماده شماره : ۱۳

توضیحات کامل: کلیه جریمه‌های دریافتی مربوط به قاچاق کالا منحصرا به حساب ویژه(۷۱۲) خزانه و جریمه‌های ریالی دریافتی مربوط به قاچاق ارز به حساب ویژه (۸۱۵) خزانه واریز میگردد

ماده شماره : ۱۴

توضیحات کامل: ضبط کالا و ارز قاچاق در مرحله اداری براساس بندهای (الف) و (ب) ماده (۲) قانون صورت میگیرد و اعتراض متهم یا متهمان مانع اجرای عملیات ضبط ، دریافت جریمه ، فروش کالا و واریز وجوه و سایر اقداماتی که در این مرحله به موجب قانون صورت میگیرد نخواهد بود

ماده شماره : ۱۵

توضیحات کامل: آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی درخصوص پرونده‌های کالا و ارز قطعی است و محکوم علیه میتواند درصورت وجود هر یک از جهات ذیل ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی از رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درخواست رسیدگی مجدد نماید .

 1. ادعای مخالف بودن رأی با قانون .
 2. ادعای عدم توجه شعبه رسیدگی کننده به دلایل یا مدافعات .
 3. ادعای عدم صلاحیت شعبه .
 4. ادعای عدم توجه اتهام به محکوم علیه .

رئیس سازمان درصورتیکه دلیل را موجه تشخیص دهد رأی صادره را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر ارسال خواهد نمود . رأیی که شعبه تجدیدنظر صادر مینماید قطعی و لازم‌الاجراس

ماده شماره : ۱۶

توضیحات کامل: صدور قرار بازداشت و سایر قرارهای تأمینی در مواردی که برای امکان وصول جریمه ضرورت دارد با پیشنهاد سازمان شاکی برعهده محکمه صالحه میباشد

ماده شماره : ۱۷

توضیحات کامل: سیستم بانکی کشور موظف است با هماهنگی بانک مرکزی معادل ریالی ارزهای مکشوفه را – پس ضبط قطعی – به قیمت ارز صادراتی واریزنامه‌ای در بورس به حساب ویژه مربوط در خزانه واریز نماید .

ماده شماره : ۱۸

توضیحات کامل: حمل کالای قاچاق جرم تلقی شده و حامل (چنانچه قراینی نظیر جاسازی کالا در وسیله حمل حکایت از آگاهی حامل از کالای قاچاق یا شرکت وی در این امر داشته باشد) مستقل از مجازات مقرر برای مالک یا دارنده کالای قاچاق به جزای نقدی تا معادل دو برابر بهای کالای قاچاق محکوم خواهد گردید

ماده شماره : ۱۹

توضیحات کامل: محکوم علیه موظف است از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت(۲۰) روز نسبت به پرداخت جریمه اقدام نماید ، در غیر اینصورت از محل وثیقه‌های سپرده شده یا فروش اموال وی با رعایت مقررات قانون اجرای احکام نسبت به وصول جریمه مقرره اقدام خواهد شد .

ماده شماره : ۲۰

توضیحات کامل: اداره‌های مأمور وصول درآمدهای دولت مکلفند بلافاصله پس از ضبط کالاهای قاچاق ، بدل پرونده را به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل دهند. سازمان یاد شده کالاهای مکشوفه را برمبنای پایه قیمت تعیین شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران براساس ارز واریزنامه‌ای در بورس از طریق مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به حساب ویژه خزانه (۷۱۲) موضوع تبصره (۵) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی واریز و مراتب را به ادارات ذیربط مأمور وصول درآمدهای دولت و به سازمان شاکی مربوط اعلام مینمای

ماده شماره : ۲۱

توضیحات کامل: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مکلف است تمامی وجوه حاصل ازفروش کالاهای موضوع قاچاق را پس از کسر میزان مقرر در ماده (۹) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بابت کارمزد فروش به حساب خزانه موضوع ماده (۷) قانون واریز نماید . میزان مبالغ واریزشده به حساب تمرکز درآمد سازمان در خزانه منظور خواهد شد .

ماده شماره : ۲۲

توضیحات کامل: خلاصه صورتمجلس فروش کالاهای قاچاق مکشوفه در هر ماه توسط نمایندگیهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تهیه و به کمیسیون مبارزه با قاچاق استان و نیزتوسط سازمان مذکور به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق به شرح ذیل ارسال میگردد .
الف – نسخه‌ای برای احتساب حق‌الکشف پرونده‌های ذیربط به اداره‌های مأمور وصول درآمدهای دولت در استان .
ب – نسخه‌ای جهت پرداخت سهم کاشفان هر پرونده به سازمان کاشف ذیربط .
پ – نسخه‌ای به منظور بهره‌ برداری در دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق

ماده شماره : ۲۳

توضیحات کامل: اداره‌های مربوط مأمور وصول درآمدهای دولت و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مکلفند بلافاصله پس از فروش کالا و یا اخذ جریمه و واریز وجوه به حساب ویژه خزانه (۷۱۲) (بدون تنظیم فهرست تقسیم حق‌السهم) نسبت به درخواست واریز ۵۰ درصد حق السهم کاشفان و سازمانهای کاشف به حسابهای مربوط ، به انضمام مشخصات پیکره وجوه واریزی به حساب ویژه خزانه (حساب ۷۱۲) اقدام و یک رونوشت تقاضای مذکور را به سازمان کاشف ذیربط ارسال نمایند .

ماده شماره : ۲۴

توضیحات کامل: خزانه مکلف است در هر استان یک حساب بانکی با درخواست اداره‌های مأمور وصول درآمدهای دولت افتتاح نماید . هریک از اداره‌های یاد شده و نیز هر یک از محاکم و شعب قضایی و تعزیرات حکومتی ، سازمانهای کاشف و شاکی و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مکلفند تمامی وجوه حاصل از فروش و جریمه کالاهای قاچاق را به حساب مذکور واریز نمایند . این حسابها غیر قابل برداشت بوده و موجودی آنها توسط بانک در پانزدهم و پایان هر ماه باید به حساب ویژه (۷۱۲) موضوع تبصره (۵) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی – مصوب ۲۰/۷/۱۳۷۳ – نزد خزانه واریز و رونوشت اعلامیه واریز وجوه به سازمانهای کاشف ذیربط ارسال گردد

ماده شماره : ۲۵

توضیحات کامل: خزانه موظف است براساس فرم درخواست وجوه درخواست کننده ظرف حداکثر یک هفته نسبت به واریز وجوه درخواستی به حساب مربوط به شرح زیر اقدام نماید .
الف – ۴۰ درصد به حساب درآمدهای عمومی کشور .
ب – ۳۰ درصد به حساب حق الکشف مأموران کاشف نزد سازمان ذیربط .
ج – ۲۰ درصد به حساب سازمان کاشف .
د – ۱۰ درصد به حساب اختصاصی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق

ماده شماره : ۲۶

توضیحات کامل: کلیه صورتهای تقسیم حق‌الکشف قاچاق طبق صورتجلسات بدوی کشف توسط سازمانهای کشف تنظیم و براساس اسامی مقید در فهرست تقسیم نسبت به پرداخت حق‌الکشف اقدام میشود و در مورد هر پرونده به شرح زیر خواهد بود :
الف – سهم عوامل اطلاعات ، مخبران و کاشفان ۲۰
ب – سهم مأموران انتظامی و بازجو ۷
پ – سهم عوامل ستادی

ماده شماره : ۲۷

توضیحات کامل: سهم حق‌الکشف کاشفان ، مخبران و عوامل اطلاعاتی از مبلغ ده (۱۰)میلیون ریال و سهم بازجو و مأموران انتظامی از مبلغ هفت (۷)‌ میلیون ریال و سهم نیروهای وظیفه از مبلغ پنج میلیون (۵۰۰۰۰۰۰) ریال در هر پرونده نباید تجاوز نماید .

ماده شماره : ۲۸

توضیحات کامل: وجوه مربوط به ۲۰ درصد سهم سازمان کاشف ( به استثنای موارد مندرج در تبصره “ ۲ “ ماده “ ۲۷ “ این آییننامه) صرفا برای تهیه تجهیزات و امکانات به منظور تقویت امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز هزینه خواهد شد . خزانه مکلف است وجوه مربوط به هر سازمان را به حساب سازمان ذیربط واریز نماید و سازمان کاشف نیز موظف است گزارش ادواری ششماهه این وجوه را به دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق ارائه نماید .

ماده شماره : ۲۹

توضیحات کامل: از محل ۱۰ درصد وجوه واریزی به حساب ویژه (موضوع تبصره “ ۵‌ “ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی – مصوب ۲۰/۷/۱۳۷۳) ، برای اجرای طرحها و برنامه‌های تقویت امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، اداره دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق و نیز تشویق مأمورانی که در امر مبارزه با قاچاق و وصول و واریز وجوه دخالت داشته‌اند و از مصادیق سازمانهای کاشف و کاشفان نمیباشند مبالغی به شرح زیر تخصیص و پرداخت خواهد شد :
الف – ۵۰ درصد از وجوه موضوع این ماده به طرحها و پیشنهادهایی که از سوی دستگاههای ذیربط به دبیرخانه ستاد مرکزی مبازره با قاچاق ارائه میگردد و با پیشنهاد دبیرخانه یاد شده به تایید وزیر کشور میرسد اختصاص خواهد یافت .
ب – ۵۰ درصد از وجوه موضوع این ماده برای تشویق نیروهایی که به نحوی در امر مبازره و اثبات بزه قاچاق و واریز وجوه مربوط دخالت داشته‌اند و از کارکنان سازمانهای کاشف نمیباشند تخصیص مییابد . رؤسای دستگاههای ذیربط فهرست افراد مشمول استفاده از مزیت یاد شده ، نوع خدمت و میزان پاداش پیشنهادی را هرشش ماه یکبار برای دبیرخانه ستاد مذکور ارائه مینمایند . حداکثر پاداش متعلق به هر یک از نیروها مبلغ پانزده میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰) ریال در سال تعیین میشود . مبالغ یاد شده در این بند بنا به پیشنهاد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق و تایید وزیر کشور اختصاص مییابد

ماده شماره : ۳۰

توضیحات کامل: به منظور برنامه‌ریزی ، هدایت ، سیاستگذاری ، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستادی تحت عنوان ستاد مرکزی مبازره با قاچاق متشکل از وزیر کشور (رئیس ستاد) ، وزیر اطلاعات ، وزیر امور اقتصادی و دارایی ، وزیر بازرگانی ، وزیر راه و ترابری ،‌ رئیس کل بانک مرکزی ، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، رییس کل گمرک ، مدیرعامل شرکت دخانیات ایران ، رییس سازمان جمع آوری و فروش املاک تملیکی ، رییس سازمان تعزیرات حکومتی – یا نمایندگان تام‌الاختیار هر یک از آنها – و نماینده تام‌الاختیار قوه قضاییه تشکیل میگردد

ماده شماره : ۳۱

توضیحات کامل: وزارت کشور مسئوول امر مبارزه با قاچاق کالا میباشد

ماده شماره : ۳۲

توضیحات کامل: وزارت اطلاعات مسئوول امر مبارزه با قاچاق ارز بوده و با همکاری سازمانهای ذیربط اقدامهای لازم را به عمل خواهد آورد

ماده شماره : ۳۳

توضیحات کامل: وزیر کشور گزارشهای ادواری ششماهه درخصوص امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز را حداکثر چهارماه بعد از انقضای هر دوره در چارچوب شاخصهای ذیل به رییس جمهور ارایه خواهد داد :

 1. مطابقت اقدامات و عملیات با قوانین ، مقررات و ضوابط مربوط (حاوی اجرا ، عدم اجرا و یا نقض آنها) ؛
 2. بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از امر مبازره با قاچاق کالا و ارز ؛
 3. استخراج نقایص ، مشکلات و ضرورتهای جدید ؛
 4. پیشنهاد راهکارهای مناسب برای رفع مسایل و یا بهینه سازی موارد مذکور در بند (۳) بالا

ماده شماره : ۳۴

توضیحات کامل: دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق موظف است گزارشهای ادواری ششماهه مورد نیاز وزیر کشور را ظرف حداکثر دو ماه بعد از انقضای هر دوره ارایه نماید .

ماده شماره : ۳۵

توضیحات کامل: این آیین نامه جانشین آیین نامه‌ها و دستورالعملهایی میباشد که تاکنون در اجرای قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به تصویب هیأت وزیران و نمایندگان ویژه رییس جمهور رسیده است .
با لازم الاجرا شدن این آیین نامه سایر مقررات مربوط نیز در قسمتهای مغایر ملغی میشوند .

حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور

نوشته های مرتبط

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

پشتیبانی مشتریان